Άδειες Καταστημάτων

Κανονιστική απόφαση για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
 

Πληροφορίες:

Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς στο Δημαρχείο Κηφισιάς, Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά.
Ισόγειο, γραφείο ΙΣ2

Διονυσιώτη ΄Ολγα

τηλ.:213 2007241
mail:dionisioti@kifissia.gr

   

 

Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας, 
στο Δημαρχείο Κηφισιάς, Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά.

Ισόγειο, γραφείο ΙΣ2

Θεοδωροπούλου Χριστίνα τηλ.: 213 2007215                         
mail: ctheodoropoulou@kifissia.gr