Πρόσκληση για την 7η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Εκάλης της 26/09/2022"