Πρόσκληση για την 7η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 01-03-23 ΜΕΙΚΤΗ