Πρόσκληση για την 27η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 30-11-22 ΜΕΙΚΤΗ