Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 31-01-24 δια ζώσης