ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ N. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 21-7-2022