Γενικά

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ

Γενικές Πληροφορίες     www.kifissiaflowershow.eu

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011 ΦΕΚ Β 1765/5-8-2011
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Διοικείται από δεκαμελές (10) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ :
 

  • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση της ετήσιας Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς, προκειμένου να εκτεθούν τα επιτεύγματα της Ελληνικής Ανθοκομίας, να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα μεταξύ των ανθοπαραγωγών, επαγγελματιών και ερασιτεχνών όλης της Ελλάδας, για την ανύψωση του ανθοκομικού κλάδου και κατ’ επέκταση της Ελληνικής Κηποτεχνίας, την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το Πράσινο, τα λουλούδια και το Περιβάλλον, για καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς και την αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος που προκύπτει τόσο από το ίδιο το γεγονός της Ανθοκομικής ως «ατραξιόν» όσο και του άριστα εμφανιζόμενου πρασίνου, (Δημόσιου και Ιδιωτικού) αναδεικνύει την πόλη.
  • Επίσης, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Οικονομικη Κατάσταση Προϋπολογισμού 2015   

Οικονομικη Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
Μάρτιος          Έσοδα    Έξοδα
Απρίλιος         Έσοδα    Έξοδα
Μάϊος              Έσοδα    Έξοδα 
Ιούλιος            Έσοδα    Έξοδα
Σεπτέμβριος    Έσοδα    Έξοδα 

Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017

Ιανουάριος      Έσοδα  Έξοδα

Φεβρουάριος   Έσοδα  Έξοδα

Μάρτιος          Έσοδα  Εξοδα

Απρίλιος         Έσοδα  Έξοδα  

Μάϊος             Έσοδα  Έξοδα

Ιούνιος            Έσοδα  Έξοδα

Ιούλιος            Έσοδα  Έξοδα

Αύγουστος      Έσοδα Έξοδα

Σεπτέμβριος    Έσοδα Έξοδα

Οκτώβριος      Έσοδα  Έξοδα

Nοέμβριος      Έσοδα   Έξοδα

Δεκέμβριος     Έσοδα   Έξοδα

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018

Ιανουάριος      Έσοδα  Έξοδα

Φεβρουάριος   Eσοδα Έξοδα

Μάρτιος          Έσοδα Έξοδα

Απρίλιος         Έσοδα Έξοδα

Μάϊος             Έσοδα Έξοδα

Ιούνιος           Έσοδα Έξοδα

Iούλιος           'Εσοδα Έξοδα

Αύγουστος     Έσοδα Έξοδα

Σεπτέμβριος   Έσοδα Έξοδα

Οκτώβριος     Έσοδα Έξοδα

Νοέμβριος     Έσοδα  Έξοδα

Δεκέμβριος   Έσοδα Έξοδα

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019

Ιανουάριος    Έσοδα   Έξοδα

Φεβρουάριος Έσοδα  Έξοδα

Μάρτιος        Έσοδα Έξοδα

Απρίλιος       Έσοδα  Έξοδα

Mάϊος           Έσοδα Έξοδα

Ιούνιος          Έσοδα Έξοδα

Ιούλιος         Έσοδα Έξοδα

Αύγουστος    Έσοδα Έξοδα

Σεπτέμβριος  Έσοδα  Έξοδα

Οκτώβριος    Έσοδα Έξοδα

Νοέμβριος    Έσοδα Έξοδα

Δεκέμβριος  Έσοδα Έξοδα

 

Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2020

Ιανουάριος    Έσοδα Έξοδα

Φεβρουάριος Έσοδα Έξοδα

Μάρτιος        Έσοδα Έξοδα

 Απρίλιος      Έσοδα Έξοδα

Μάιος           Έσοδα Έξοδα

Ιούνιος         Έσοδα Έξοδα