ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ

Γενικές Πληροφορίες     www.kifissiaflowershow.eu

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011 ΦΕΚ Β 1765/5-8-2011
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Διοικείται από δεκαμελές (10) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ :
 

  • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση της ετήσιας Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς, προκειμένου να εκτεθούν τα επιτεύγματα της Ελληνικής Ανθοκομίας, να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα μεταξύ των ανθοπαραγωγών, επαγγελματιών και ερασιτεχνών όλης της Ελλάδας, για την ανύψωση του ανθοκομικού κλάδου και κατ’ επέκταση της Ελληνικής Κηποτεχνίας, την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το Πράσινο, τα λουλούδια και το Περιβάλλον, για καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς και την αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος που προκύπτει τόσο από το ίδιο το γεγονός της Ανθοκομικής ως «ατραξιόν» όσο και του άριστα εμφανιζόμενου πρασίνου, (Δημόσιου και Ιδιωτικού) αναδεικνύει την πόλη.
  • Επίσης, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ