Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ

Διοικητικό  Συμβούλιο  
«ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ορίστηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδόπουλος Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσίμπας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος

Τακτικά Μέλη:

 Βουτσινά Αγλαϊα (Άντα)

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος

Κιτάντζης Ιωάννης

Μαγγίνας Γεώργιος

Ραυτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)

Δελαγραμμάτικα Αγγελική

Παντελίδη Ελισάβετ

Κανακάκη Ελίνα

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Σκορδίλης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος

Καραλή Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος

Λάσκαρης Κωνσταντίνος

Μανάρας Παναγιώτης

Ζήση Αικατερίνη

Κοντού Βασιλική (Βάσω)

Λατσούδας Γεώργιος

Μαρούδας Ιωάννης

Πραμμαντιώτης Παναγιώτης

Διονυσιώτης Σπύρος

 

 

Η θητεία του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" ορίζεται για ένα (1) έτος ήτοι έως 20-10-2021

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ » ορίζεται για ένα (1) έτος, ήτοι έως 12-11-2020.

Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιαννάκης Περικλής παραμένει επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.