Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ

Διοικητικό  Συμβούλιο  
«ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ορίστηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λαχανάς Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραγιαννάκης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος

Τακτικά Μέλη:

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος

Κιτάντζης Ιωάννης

Μαρούδας Ιωάννης

Ραυτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)

Βουτσινά Αγλαϊα (Άντα)

Ποντικάκη Νικολέτα (Νίκη)

Φωτάκη Μαρία

Κανακάκη Ελίνα

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Κόμη - Πυρίτση Χρυσούλα

Παπαματθαίου Βασιλική

Οικονομίδης Μηνάς

Μουλά Βασιλική (Μπέσσυ)

Σκορδίλη Ειρήνη

Πάντου Σοφία

Τσαγκαράκης Ευάγγελος

Κουρμαδιάς Βασίλειος

Πραμμαντιώτης Παναγιώτης

Διονυσιώτης Σπύρος

 

 

Η θητεία του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" ορίζεται για ένα (1) έτος ήτοι έως 17/02/2023

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ » ορίζεται για ένα (1) έτος, ήτοι έως 17/02/2023.

Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιαννάκης Περικλής παραμένει επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.