Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
01/03/2019 MEΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ8 &ΠΕ10 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
28/02/2019 Διακήρυξη διεθ διαγ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Αρ. Πρωτ. 8797-19 - 19PROC004538421 -
20/02/2019 Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός κτηρίου κατάλληλου για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κηφισιάς
19/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για το 1o & 7o Δημοτικό Κηφισιάς
19/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια κλιματιστικών για το 6ο & 7ο Δημοτικό Κηφισιάς
20/02/2019 MEΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
18/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού υλικού στο 7ο Δημοτικό Κηφισιάς
18/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια και τοποθέτηση ακρυλικού δαπέδου στον προαύλιο χώρου του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας
18/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας αναγόμωσης και συντήρησης των πυροσβεστήρων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
18/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος την απολύμανση & μυοκτονία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2019

Σελίδες