Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
16/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια επέκταση συναγερμού στο Λύκειο Ν. Ερυθραίας
16/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια και τοποθέτηση τερμάτων 5Χ5 στο 1ο Λύκειο Κηφισιάς
16/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια και τοποθέτηση συναγερμού στο 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
16/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια καθισμάτων για την ΑΠΧ του Λυκείου Ν. Ερυθραίας
15/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια υαλοστασίων για το Λυκείου Ν. Ερυθραίας
15/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια σιδερένιων εξωτερικών πορτών για το 1o Λύκειο Κηφισιάς
15/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 1ου Λυκείου Κηφισιάς
15/04/2019 Πρόσκληση Προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης στο Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
15/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Εργασίες ανακαίνισης στο Λύκειο Ν. Ερυθραίας
12/04/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Απευθείας ανάθεσης τοποθέτησης ηλεκτρολογικού υλικού στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας

Σελίδες