ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ:ΡΒΟΥΗ-27Ω) Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ