Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΙΡΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ