Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ