ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Τίτλος
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δ.Ε. Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: "ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δ.Ε. Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: "ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δ.Ε. Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δ.Ε.ΕΚΑΛΗΣ: "ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δ.Ε.ΕΚΑΛΗΣ: ¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ: "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-2) STOP ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΔΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΝΕΚΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ¨
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ: "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-2) STOP ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΖΕΦΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ¨
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ: "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-2) STOP ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΗΔΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ¨
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΕΚΑΛΗΣ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93 Α΄), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΜΕ ΑΡ. 38/23462/06-06-2014 "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΕΣ.".

Σελίδες