Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 81Α ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΑΥΓΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΚΚΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ