Πρόσκληση για κατάθεση αίτησης σύνδεσης εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου με το αποχετευτικό περιοχής Αδαμών

Ο Δήμος μας με το έργο « Αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς» ολοκλήρωσε την κατασκευή του δικτυού αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή των Αδαμών της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς στις 10/6/2020 οπού υπεγράφη το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου .

Σας πλαίσια του έργου με τίτλο «48η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ»  υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου στις 10/11/2020.

Οι  εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων στο έργο «48η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ»  θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι οδούς:

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Τεχνικής Υπηρεσίας (εδώ)