Παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς

Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί στα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς η Δημοτική Αρχή δίνει προτεραιότητα στα ζητήματα, που αφορούν στην ασφάλεια και στην άνεση των παιδιών μας. Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες όπως επισκευές, στεγανοποιήσεις, βελτιώσεις φωτισμού και εν γένει εργασίες συντήρησης των σχολείων.

Μέσω των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εργασίες επισκευών των σχολικών μονάδων αλλά και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού που θα διευκολύνει τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες προμηθειών  ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλιματιστικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, ενίσχυση συστημάτων θέρμανσης και επισκευές τουαλετών.

Επίσης συνεχίζονται οι καθαρισμοί των σχολείων και του περιβάλλοντος χώρου τους, με κλάδεμα κλαδιών, δέντρων και χορτοκοπές, από την Διεύθυνση Καθαριότητας και την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς.

Ο Δήμος Κηφισιάς, η Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) και οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κηφισιάς, με την έμπρακτη υποστήριξη των Διευθυντών, των εκπαιδευτικών, καθώς και των Συλλόγων Γονέων βρίσκονται σε διαρκή προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες για παιδεία υψηλών προδιαγραφών.

Παρεμβάσεις στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (πιέστε εδώ)

Παρεμβασεις στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου Κηφισιάς(πιέστε εδώ)