ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς με την υπ.αρ. 37/2022 απόφαση του όρισε τα μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», κατά την  6η Τακτική Συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μαρτίου  2022. Η διάρκεια της θητείας του νέου ∆. Σ. είναι για ένα (1) έτος.

Η Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνα Καραλή είναι η Πρόεδρος στο Νομικό Πρόσωπο, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος  Νικολέττα Ποντικάκη, νέα Αντιπρόεδρος.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κηφισιάς «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» όπως αναγράφονται στη σχετική απόφαση:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καραλή Κατερίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλος, Πρόεδρος

2. Κουρµαδιάς Εµµανουήλ - ∆ηµοτικός Σύµβουλος

3. Αλιµπράντη Λάουρα

4. Σµυρνής Νεκτάριος

5. Κολοβού Βασιλική (Βάσω)

6. Μυρσαλιώτου Φλώρα

7. Γρυπαίου – Κεφαλά Μαρία

8. Σύριος ∆ηµήτριος

9. Κοµιανός Αθανάσιος (Νάσος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ραυτόπουλος Παναγιώτης

2. Γεωργαντάς Μανώλης

3. Αγγελίδης ∆ηµήτρης

4. Μιχαηλίδου Μικαέλα

5. Κοτταρίδης Ιωάννης

6. Λιναρδάκη Ειρήνη

7. Γιάκαλου Βαρβάρα (Βέρα)

8. Κυριακόπουλος Ζαχαρίας

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ποντικάκη Νικολέττα - ∆ηµοτική Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος

2. Πάντου Σοφία - ∆ηµοτική Σύµβουλος

3. ∆ιονυσιώτης Ιωάννης - Ελευθέριος

4. Γιαννοπούλου Βασιλική (Μπέσσυ)

5. Βενιώτης Κωσταντίνος

6. Πετρά Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαδοπούλου Αγγελική

2. Καρρά Γλυκερία

 3. Σταυρόπουλος Γεώργιος

4. Μπερνίτσα Χριστίνα

5. Βαλσαµανίδης Ιωάννης

6. Κουτσαµάνη Γεωργία

Δείτε τη σχετική απόφαση (εδώ)