Ανακοίνωση Γραφείου Κοιμητηρίου

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    

   Ο Δήμος Κηφισιάς προβαίνει στην  στη διάθεση εκ νέου, χώρων διαδοχικής ταφής (οικογενειακών τάφων) στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Κηφισιάς.

    

   Α΄ Κατηγορία 120.000 ευρώ

   Β΄ Κατηγορία 100.000 ευρώ

   Γ’ Κατηγορία  65.000 ευρώ

    

   Όποιος πολίτης ενδιαφέρεται, μπορεί, να υποβάλει αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Κηφισιάς  https://www.kifissia.gr/sadk/  αιτήσεις κοιμητηρίου – αίτηση παραχώρησης οικογενειακού τάφου), με τα πλήρη στοιχεία του στην οποία θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την παραχώρηση τάφου διαδοχικής ταφής.

    

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

   ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

    

   Ανακοίνωση σε μορφή Pdf