Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών

03Μάιος

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια. ( από 4/5/2018 έως & 13/5/2018 και ώρες 10:00έως 14:00)

Δείτε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση (εδώ)