Διαδραστικός Χάρτης Δενδροφυτεύσεων

Οι κάτοικοι του Δήμου Κηφισιάς έχουν τη δυνατότητα πλέον να παρακολουθούν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο όλες τις
δενδροφυτεύσεις που γίνονται στην πόλη μας. Σ' ένα διαδραστικό χάρτη που δημιούργησε το Τμήμα Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, απεικονίζονται όλες οι νέες δενδροφυτεύσεις,
ο αριθμός και το είδος των δένδρων που φυτεύονται αλλά και τα ακριβή σημεία τους. Η υλοποίηση του Διαδραστικού Χάρτη,
ως μέσου πληροφόρησης του κατοίκου της Κηφισιάς, έρχεται να συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος της νέας
δημοτικής αρχής για μία πράσινη, βιώσιμη και οικολογική Κηφισιά, Νέα Ερυθραία  και Εκάλη.

 

Πατήστε πάνω στα σημεία με το πράσινο εικονίδιο-δέντρο ή με το κόκκινο εικονίδιο-λουλούδι για να πάρετε πληροφορίες για την δενδροφύτευση ή την ανθοφύτευση αντίστοιχα, και να δείτε τις φωτογραφίες.

Δέντρα που έχουν φυτευτεί απ' την αρχή του έτους: 273

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Κηφισιάς - 2024