ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΗΠΑΙΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παρακαλείστε όπως εναποθέτετε τα κηπαία σας σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής που θα δείτε αναλυτικά πατώντας στο σύνδεσμο της Δημοτικής σας Ενότητας. Εντοπίστε την οδό σας στους πίνακες και την ημέρα της εβδομάδας που γίνεται η αποκομιδή.

Η αποκομιδή των κηπαίων γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση εφόσον ο όγκος τους δεν ξεπερνάει τη χωρητικότητα μισού φορτηγού αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται τέλος αποκομιδής 50 € ανά φορτηγό.

 

Η Καθαρή Πόλη είναι υπόθεση όλων μας!

 

Alt
Alt
Alt

Τηλέφωνο Αντιδημαρχίας για παρατηρήσεις : 210 6200145

Τηλέφωνο για πληροφορίες - διευκρινίσεις :  210 6228335