ΜΕΧΡΙ 5:30ΜΜ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΕ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Η σχετική ΥΑ με τον πίνακα των σχολείων (εδώ)

https://www.minedu.gov.gr/