ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) από το μενού “Κατάθεση Δελτίου Απογραφής”, με χρήση κωδικών taxisnet
  2. σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να αποστείλουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ.
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ)
  4. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

Δείτε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο (εδώ)