ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2022
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 24/10/2022

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 

| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |      | ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΥΕ-ΔΕ |      | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ |