Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο φορητών Η/Υ (laptop) για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας και ενός επιτραπέζιου Η/Υ για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας.