Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απολύμανση των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς.

08/05/2017

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης ετήσιας απολύμανσης για τα σχολεία της, σύμφωνα με την...