ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Κατεβάστε το αρχείο .pdf "ΕΑΔ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ DPO-621246ΜΙ0Φ-ΔΦΦ" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

PDF icon ΕΑΔ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ DPO-621246ΜΙ0Φ-ΔΦΦ.pdf Τετάρτη, Σεπτέμβριος 9, 2020