Υποστηρικτικές δράσεις του προγράμματος για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Επιχειρματικά Εργαστήρια: 

 

"Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση"- 

Στυλιανός Μαγουλάς, ΜΒΑ, PGDip
Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄τάξης
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής - Διαπραγματευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

"Ελληνικές Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Ups) Νομικό Πλαίσιο, Σύσταση και Προοπτικές"-

Δημήτρης Η. Παρασκευάς - Σύμβουλος Διεθνών Οργανισμών


"Ψηφιακό Marketing" - 

Βάλια Παπαδημητρίου - Σύμβουλος Marketing