Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνο ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων του Δήμου Κηφισιάς