Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ).