Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ομαδα Β' Software του συνοπτικού διαγωνισμού - Προμήθεια εξυπηρετητών (Servers) - Λογισμικού.