ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Εξαιτίας των προγραμματισμένων εργασιών που θα λάβουν χώρα στους δρόμους Δαβάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου και με μοναδικό μας μέλημα η ασφάλεια τόσο των παραγωγών - εμπόρων, όσο και των καταναλωτών μας καθίσταται αδύνατη η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στην θέση Ηρώων Πολυτεχνείου - Κανάρη - Κύπρου όπως οριζόταν.

Με νέα απόφαση από Δευτέρα 04/09 μεταφέρεται στην υφιστάμενη χαρακτηρισμένη θέση στην οδό Σεβδικίου, από Παπαναστασίου έως Τατοϊου, (αφού επί της οδού Σεβδικίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες) μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εργοληπτικής εταιρίας οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 1/2 μήνες.