ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο των διευρυμένων υπηρεσιών στήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας και συγκεκριμένα του Κέντρου Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ο. Φ. ΗΛΙ.), διοργάνωσε στο Άλσος Κηφισιάς δράση ευαισθητοποίησης με στόχο την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών του Δήμου Κηφισιάς.

Συμμετείχαν ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, όπου μέσω της ελεύθερης συζήτησης και συμμετοχής σε δημιουργικές δραστηριότητες, δημιουργία κολάζ, αφηγήθηκαν σημαντικές ιστορίες της ζωής τους.

Τις δράσεις συντονίζει ο Αντιδήμαρχος Αειφόρου Ανάπτυξης, Ενέργειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Σταύρος Ζαπάντης.