ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΕΜΜΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΣΗΣ

Την ένταξη του έργου «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου ιστορίας, μνήμης και βιωματικής εκπαίδευσης για την ανάδειξη της συνεισφοράς των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821 και του πολιτιστικού αποθέματος του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. από την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής μέχρι σήμερα, με χρήση προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών και διαδραστικών τεχνολογιών»  στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης προϋπολογισμού 158.658,00€ ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.

          Το έργο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός μόνιμου εκθεσιακού τόπου Ιστορίας, Μνήμης και Βιωματικής Εμπειρίας στο Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας (Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.), στη “Βίλα Κώστα” Νέας Ερυθραίας.

 Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ήδη διαμορφωμένος για το σκοπό αυτό και θα καλύπτει ανάγκες ανάδειξης και προβολής τόσο της συνεισφοράς των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821, όσο και του πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει το Κ.Ε.Μ.Μ.Ε., ειδικότερα για την περιοχή της Ερυθραίας Χερσονήσου στην Μικρά Ασία, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να είναι προσβάσιμο, ελκυστικό και αξιοποιήσιμο από την μαθητική κοινότητα, τη νεολαία και το ευρύ κοινό.

 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του έργου στοχεύουν:

Στην καθιέρωση του Εκθεσιακού Τόπου Ιστορίας, Μνήμης και Βιωματικής Εμπειρίας στο Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. ως ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό για το Δήμο Κηφισιάς.

Στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR) για την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και της συνεισφοράς των Μικρασιατών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ειδικότερα της περιοχής της Ερυθραίας Χερσονήσου καθώς και της περιόδου της Μικρασιατικής Καταστροφής