Καθαρή πόλη, μας αφορά όλους

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σημερινή αναγκαιότητα, αποστολή της παρούσης κανονιστικής απόφασης δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η πόλη να διατηρείται καθαρή, αλλά και η εισαγωγή στην καθημερινότητα, «της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων», δηλαδή τόσο της Ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων, όσο και της μεθόδου κομποστοποίησης κηπαίων υπολειμμάτων. 

Η μέθοδος κομποστοποίησης κηπαίων υπολειμμάτων, που σκοπεύει τόσο στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, όσο και στην επανάκτηση των χρησίμων συστατικών τους, είναι μια από τις επιλογές – προσπάθειες του σύγχρονου ανθρώπου για αποτελεσματικότερη- διορθωτική συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. 

Ο Δήμος Κηφισιάς, αναγνωρίζοντας την παγκόσμια αυτή πρακτική ως την προσφορότερη, προκειμένου, να επιτευχθεί «καθημερινό αποτέλεσμα» ως προς την εναλλακτική διαχείριση των πρασίνων υπολειμμάτων, δεσμεύεται κατ΄αρχήν, να παρέξει κίνητρα στους κατοίκους για την εφαρμογή, πιλοτικά, της οικιακής κομποστοποίησης πρασίνων υπολειμμάτων

Παράλληλα δε, πρόκειται να δημιουργήσει τις υποδομές και να αποκτήσει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου τα «κλαδέματα» που προέρχονται από Δημοτικούς χώρους να «κομποστοποιούνται» επίσης. Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι, οι παραπάνω δράσεις, απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, εισάγοντας έτσι νέες παραμέτρους στην λογική της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Διαβάστε:

Απόφαση για ισχύ της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την Καθαριότητα στο σύνολο των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων (Εκάλη, Κηφισιά, Ν. Ερυθραία) και έγκριση πίνακα προστίμων​

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΗΠΑΙΩΝ