ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 

>>>>ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ>>>>> 

(Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας Taxisnet για τη χρήση της υπηρεσίας)

 

Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών:

Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικές Πληρωμές του Δήμου Κηφισιάς οι πολίτες μπορούν:

1) να ενημερωθούν και να εκτυπώσουν καρτέλα με τις βεβαιωμένες οφειλές τους

2) να ενημερωθούν για την ταυτότητα οφειλής μέσω της οποίας θα εξοφλήσουν ηλεκτρονικά ή κάνοντας χρήση των υπόλοιπων διαθέσιμων καναλιών των συνεργαζόμενων με το ΔΙΑΣ τραπεζών, την οφειλή/οφειλές τους

3) να ενημερωθούν για τις ρυθμισμένες οφειλές τους και τις υπολοιπόμενες δόσεις

4) να δουν την καρτέλα των στοιχείων οφειλέτη που τηρεί γι’ αυτούς ο Δήμος και να τροποποιήσουν αν επιθυμούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Επισημαίνουμε ότι : οι οφειλές που εμφανίζονται στην καρτέλα οφειλέτη δύνανται να είναι ενδεικτικές. Καθώς οι καρτέλες οφειλετών βρίσκονται σε διαδικασία επικαιροποίησης, ο Δήμος επιφυλάσσεται στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι οφείλονται επιπλέον ποσά να τροποποιήσει τις οφειλές.

Η σύνδεση στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών στο taxisnet.

Εάν δεν εμφανίζεται η καρτέλα χρεώστη σας, ή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε υποβάλλετε αίτημα εδώ

Για την καταβολή οφειλών σε ρύθμιση παρακαλούμε να καταβάλλετε το ακριβές ποσό της εκάστοτε δόσης ή πλήθους δόσεων

Η εκκαθάριση της πληρωμής, πραγματοποιείται το νωρίτερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υλοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας, καλό θα ήταν να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζάς σας.

Ο πολίτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που καταχωρεί στην καρτέλα χρεώστη. (Η καρτέλα επέχει θέση Υ/Δ του ν. 1599/86 αναφορικά με τα δηλούμενα και υποβαλλόμενα στοιχεία .)