Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση κοινού στο Δήμο μας

04Νοε

Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση κοινού στο Δήμο μας


ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει ότι από σήμερα και έως την επόμενη απόφαση του Δήμαρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για την εξυπηρέτηση του κοινού στο Δήμο Κηφισιάς βάσει και της Υπουργικής Απόφασης 126/16316/20.9.2020, ΦΕΚ Β’ 4019/2020, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορονοϊού:
• Η είσοδος του κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου επιτρέπεται από 08:00 έως 16:00 και κατ’ ανώτατο αριθμό πέντε (5) πολιτών ανά όροφο κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής συνεννόησης στους εξής αριθμούς ή emails:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2132007100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2132007222, dimotikiastιnomia@kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132007253, info@kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2132007226 & 153 &189
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2106254328 & 2106206677, amaxostasio@kifissia.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2132007211 & 118
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2132007216 &183
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132007122
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2132007149
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2108014249
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2108012632
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2132007179
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2131355304 & 318
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132007283
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2132007131 & 238
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΩΝ 2132007124
Τ.Α.Π. 2132007217
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» 2132007202, culture@kifissia.gr
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» 2106233315
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132007646
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132007612
ΥΔΡΕΥΣΗ 2132007604
ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 2106254189
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132140206
(ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΓΑΤΩΝ)
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132140210
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 π.μ έως 19.30 μ.μ. Σάββατο 8.00π.μ έως 13.30 μ.μ
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2132007502
ΚΕΠ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 210 8077081
ΚΕΠ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2132055802
• Όλοι ανεξαιρέτως οι εισερχόμενοι, σε όλα τα δημοτικά κτίρια, θα θερμομετρούνται.
• Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους πολίτες που τυχόν προσέλθουν κατόπιν ραντεβού.
Επιλέξετε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Κηφισιάς,
Ο Δήμος Κηφισιάς ενθαρρύνει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσα από την ιστοσελίδα www.kifissia.gr και τις πολυάριθμες δυνατότητες που αυτή παρέχει στον πολίτη.
Δείτε αναλυτικά τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου μας:
1. Σύστημα υποβολής αιτήσεων. Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει την αίτηση του ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet. Όλες οι αιτήσεις βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/
Οι αιτήσεις ανά υπηρεσία είναι οι εξής :
1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ Covid-19) (2)
2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ(2)
3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1)
4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (5)
5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (6)
6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (6)
7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (2)
8. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ(4)
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ(7)
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (3)
11. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (1)
2. Σύστημα εξυπηρέτησης αιτημάτων καθημερινότητας. Ο πολίτης μπορεί από τον υπολογιστή του να καταθέσει το αίτημα ή την αναφορά του σχετικά με θέματα ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, προβλημάτων σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα και πολλά ακόμη.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.kifissia.gr/kif/gdimoti/
3. Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων περισυλλογής κηπαίων Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://kipaia.kifissia.gr/
4. Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/09/2020. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ Εναλλακτικά στο Portal του Δήμου Κηφισιάς https://www.kifissia.gr/sadk/ (διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων )
5. Σύστημα υποβολής αιτήσεων για μια σειρά υπηρεσιών. Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αίτηση πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών βάσει του Ν4646/2019 ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet. Η σχετική αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/
Παρακαλούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας για τη συνεργασία και την προσοχή τους, ώστε να προστατευθεί η υγεία όλων μας.