ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ// ΜΑΡΤΙΟΣ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ

03/03/2023 - 09:30

Με πλήθος διαλέξεων από διακεκριμένους καθηγητές και επιστήμονες σε πολλά και ποικίλα επιστημονικά πεδία, συνεχίζει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς και τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2023 , προσφέροντας δωρεάν το αγαθό της γνώσης και διευρύνοντας τους ορίζοντες της σκέψης και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των πολιτών.

ΕΠΑΥΛΗ «ΔΡΟΣΙΝΗ» Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς, Αγ. Θεοδώρων & ∆. Κυριακού Επικοινωνία: τηλ.: 210.8012642

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα (εδώ)

Επιμέλεια – συντονισμός: Μαρία – Χριστίνα Τσιάμα

Υπεύθυνη για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς