ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ από τον εξωραϊστικό και πολιτιστικό σύλλογο Αδαμών "Ο Κηφισσός"