Ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης του Εκλογικού υλικού στους δικαστικούς αντιπροσώπους και ο συντονισμός της διαχείρισης του αντίστοιχου εξοπλισμού στα σχολεία.