Διακήρυξη Συνοπτικού Προμήθειας Αναλωσίμων Μηχανογραφικού Δικτύου