ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εργασίες επισκευής εξωτερικών όψεων στην πολυκατοικία (Κτίριο Α) στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Λεβίδου 21 & Δηληγιάννη από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρί