Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ 10Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Δήμος Κηφισιάς συμμετείχε στη 10η Ακαδημία Επιμόρφωσης Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2023, με θέμα : "Κοιτάζοντας το μέλλον: προβολή, συνεργασία και βιωσιμότητα στις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης".

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της Ακαδημίας, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για την καλύτερη διαχείριση των Πολιτιστικών Διαδρομών, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, που συγκεντρώνει ήδη περισσότερα από 3.000 μέλη σε 60 χώρες.

Τα τελικά συμπεράσματα της Ακαδημίας θα παρουσιαστούν επίσημα στο επόμενο ετήσιο Συμβουλευτικό Forum για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα λάβει χώρα στην Πολωνία, από 20 έως 22 Σεπτεμβρίου 2023.,

 Η Κοινοτική Σύμβουλος Ράνια Ντάλλη εκπροσώπησε το Δήμο Κηφισιάς και την Πολιτιστική Διαδρομή των Κοιμητηρίων της Ευρώπης, στην οποία έχει ενταχθεί, από το Μάρτιο του 2023, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σημαντικό Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς.