ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 26-05-2022