Περίληψη προκήρυξης του Διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά πλαίσια

28/09/2017

Η Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επικοινωνίας, Διαφήμισης & Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων του ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό