ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, έχετε τη δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων της καρτέλας σας, συμπληρώνοντας τα ελλιπή στοιχεία, ή διορθώνοντας τα ήδη καταχωρημένα.
Η συμπλήρωση/επικαιροποίηση των στοιχείων σας κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να έχετε πλήρη ενημέρωση για τις συναλλαγές σας με το Δήμο και την παραλαβή της αλληλογραφίας σας από τις υπηρεσίες μας.
Εφόσον συμπληρώσετε το σχετικό πεδίο με την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, αποδέχεστε ρητά τη χρήση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την εφεξής ηλεκτρονική αποστολή ειδοποιητηρίων οφειλών σας και κάθε είδους απαντητικού εγγράφου επί αιτήσεών σας.
Ανά πάσα στιγμή και εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, έχετε δικαίωμα να διαγράψετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.