ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 Οι μαθητές των σχολείων της Κηφισιάς επιχειρούν με καινοτομία , συμμετέχουν με υπευθυνότητα, εκπροσωπούν σοβαρά και κάνουν τη διαφορά , επικοινωνώντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον που οι ίδιοι δημοιουργούν !! 

 

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς 26-06-2017