Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2023 (άρθρο 82 του Ν. 4727/2020)