Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Κηφισιάς